L’Agenda 2030 és una agenda integral, multidimensional i d’aplicació universal (aprovada per l’ONU el 2015), que es desplega mitjançant un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’exposició sobre l’Agenda 2030, ubicada a l’entrada del CTC, consta de 17 cubs que corresponen a cada un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Cada ODS està descrit amb el seu nom, numeració i colors. La instal·lació és itinerant i s’exposarà en aquells actes i esdeveniments relacionats amb l’Agenda 2030 i Masquefa. Així mateix, l’Ajuntament l’ofereix a les entitats i col·lectius dels municipis per tal que en puguin fer ús en relació als seus projectes.

L’Ajuntament s’ha alineat en els darrers anys amb l’Agenda 2030 i els seus 17 ODS, enfocant l’estratègia territorial cap a la sostenibilitat. Diferents programes municipals de planificació del govern i territorial es realitzen sota els criteris dels ODS. Així el Pla d’Acció de Mandat 2020-2023, el POUM, l’Agenda Urbana de Masquefa i el projecte Marca Masquefa s’enfoquen al desenvolupament sostenible del nostre municipi.

A través de l’Agenda 2030 es proposen abordar els grans reptes globals i locals des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com ‘les 5 P’): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership). La seva implementació es fonamenta en una sèrie de principis que en garantiran l’èxit:

  • Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic.
  • Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels nostres temps.
  • Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes, països i diferents nivells de govern.
  • Mesurables: s’han de mesurar amb indicadors.
  • Ambiciosos: no deixen enrere a ningú (leave no-one behind).
  • Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible.
  • Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i mediambiental).
  • Basats en l’experiència adquirida dels ODM.

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.

Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu. L’Ajuntament de Masquefa està desenvolupant els treballs de l’Agenda Urbana Local, un document estratègic que aborda el futur del municipi en clau Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La instal·lació dels cubs de l’Agenda 2030 és fruit de la col·laboració amb Diputació de Barcelona. Per a més informació sobre l’Agenda 2030 i els projectes locals podeu consultar aquest enllaç.