Obert el termini de presentació d’ instàncies per llogar un despatx d’ús exclusiu al Viver d’Empreses Masquef@ctiva del CTC

Les persones emprenedores  interessades en llogar un dels despatxos d’ús exclusiu del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) hauran de presentar la següent documentació a la recepció del CTC (Avinguda Catalunya, 60) del 7 al 21 de desembre de 2009 en horari del centre (de dilluns a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20), ambdós inclosos:
 
·         Fotocòpia del DNI compulsada de les persones sol·licitants del despatx
·         Instància
·         Pla d’empresa
 
Una vegada tancat el termini de presentació de documentació, es publicarà en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament de Masquefa i l’Àrea de Serveis Personals i a la plana web municipal i del CTC,  el llistat de persones emprenedores admeses i excloses en el procés d’adjudicació d’un despatx d’ús exclusiu del Viver d’Empreses Masquef@ctiva del Centre Tecnològic Comunitari (CTC). La data de publicació en e ls taulells d’anuncis i planes web serà el dimarts 22 de desembre de 2009. Publicat aquest llistat, es concedirà un termini de 3 dies hàbils (del 23 al 28 de desembre de 2009, ambdós inclosos) per esmenes o reclamacions possibles.
 
Un cop publicat el llistat de persones emprenedores admesos i excloses i transcorregut el termini per esmenes i reclamacions possibles, la comissió del Viver d’Empreses Masquef@ctiva formada per la Insertora Laboral, la tècnica de TIC, la tècnica d’Empreses, el regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, el regidor de TIC, un representant polític de cada partit i qualsevol altre membre que la comissió cregui oportú incloure degut a les característiques de les empreses; es reunirà per deliberar i estudiar quines de les persones emprenedores interessades són finalment les que s’ubicaran i ocuparan el despatx d’ús exclusiu del Viver.
 
El dia 25 de gener de 2010 es publicarà, als taulells d’anuncis de l’Ajuntament de Masquefa i l¡Àrea de Serveis Personals i a la plana Web municipal i del CTC el llistat definitiu de l’adjudicació d’un despatx d’ús exclusiu del Viver d’Empreses Masquef@ctiva.
 
El cost mensual dels despatxos d’ús exclusiu del viver serà 260€ mensuals més IVA. Consulteu el reglament regulador per informar-vos dels serveis que s’inclouen.
 
Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 28 i preguntar per la tècnica d’Empresa Sílvia Mas o enviar un correu a masvsl@diba.cat.

Documentació:

 Estructura del pla d’empresa

 Ordenança Fiscal

 Reglament Regulador del Viver