Amb el convenciment que la participació ciutadana ens permet a tots i totes ser part activa de les polítiques que ens afecten com a vilatans/nes de Masquefa, ha arribat el moment de regular i planificar la participació ciutadana al municipi. Amb l’objectiu d’ordenar, orientar i impulsar una participació ciutadana que afavoreixi l’efectiva participació dels veïns i veïnes no organitzades, enforteixi el teixit associatiu i aproximi més l’ajuntament al sertir del poble, estem elaborant un Pla de Participació Ciutadana i el seu Reglament participativament.

Per participar tens dues opcions:
– Contestant el següent qüestionari de validació del Pla i Reglament de Participació Ciutadana.
            – instruccions
            – qüestionari
            – reglament

– Participant al forum web

– Participant al taller que s’organitzarà el proper 25 d’abril a les 18.30 al menjador del CEIP El Turó (c. Santa Clara, 30) de Masquefa.