L’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV)  té com a missió oferir als vilatans de forma directa, presencial i personalitzada: orientació, assessorament i tot tipus d’informació sobre L’Ajuntament, la Vila, la gestió dels tràmits i els serveis municipals.

Destacats

SERVEIS

Registre General

A l’OAC de l’Ajuntament es troba el registre general d’entrada, on els ciutadans (persones físiques) podran presentar de forma presencial sol·licituds, queixes, comunicats, demandes, suggeriments i altres documentacions.

Sol·licituds i expedicions de certificats de naixement, matrimonis i defuncions

El trobem també a l’OAC de l’Ajuntament a on podreu sol·licitar els tràmits propis del Registre Civil i rebre informació adequada segons el tràmit:

 • Inscripcions de naixements
 • Matrimonis Civils
 • Defuncions
 • Inversió de cognoms
 • Traducció de nom
 • Trasllats d’inscripcions de naixements
 • Duplicats de llibre de família
 • Fe de vida i estat
 • Inscripcions de naixements fora de terminis
 • Correcció d’errors
 • Demanar certificats de naixements, matrimonis i defuncions ocorreguts a Masquefa i fora de Masquefa, segons convingui

Oficines ORGT (Organisme de gestió Tributaria) Oficina de gestió i recaptació – Diputació de Barcelona

Gestió i recaptació d’ingressos de dret públic.

Tràmits relacionats

Horari d’atenció: (TANCAT FINS NOU AVÍS)

L’ORGT – Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha habilitat un telèfon d’atenció  i un correu electrònic específics per Masquefa (tot i que es pot utilitzar també qualsevol dels genèrics que s’indiquen)

SERVEI TELEFÒNIC ORGT

 • Trucant directament a l’oficina a traves dels telèfons 934 729 141 – 934 729 223 i 674 797 210
 • Trucant als telèfons de Call Center números 932 029 802 / 932 029 805

 

SERVEI CORREU ELECTRÒNIC ORGT

orgt.piera@diba.cat  / orgt.masquefa@diba.cat  / orgt.atenciociutadana@diba.cat

Calendari fiscal 2020

Agent d'estrangeria

Servei d’assessorament itinerant per a persones migrants (SAIM) – Consell Comarcal de l’Anoia. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Horari d’atenció: Dimecres a partir de les 9:00h

 • Assessorament sobre tràmits d’estrangeria
 • Informació sobre cursos de català i d’alfabetització
 • Cursos de coneixement de la societat catalana
 • Informació sobre temes diversos: sistema sanitari, sistema educatiu, drets i deures de la ciutadania
 • Assessorament a persones que volen emigrar a un altre país

Bústia d’Atenció al Consumidor

La referent municipal de consum s’encarrega de rebre les  consultes, queixes i/o reclamacions dels ciutadans  i trametre-les juntament amb la documentació aportada a la Bústia del Consumidor de la Diputació. El personal tècnic de la Diputació és qui resolc les consultes dels consumidors i dóna l’assessorament final de les seves peticions. Altra via d’atenció seria les visites de la Unitat Mòbil d’Atenció al Consumidor de la Diputació, on els tècnics de consum atendrien els ciutadans de forma presencial.

Caixa (Cobraments i pagaments)

Pagaments i cobraments que no estiguin gestionats per l’ORGT.  Es pot pagar en efectiu, amb TPV o mitjançant transferència bancària.

Pagaments i cobraments

Padró d'habitants

Registre administratiu on consten els veïns del municipi i constitueix una prova de la seva residència. On es poden tramitar:

 • Altas, baixes
 • Modificacions
 • Renovacions
 • Canvis de domicilis en el mateix municipi
 • Expedició de volants i certificats

DNI Mòbil

Aquest servei inclou renovació, actualització de dades i primera inscripció.

Una vegada al mes (excepte els mesos d’estiu i per Nadal) l’equip mòbil del DNI (Policia Nacional) es desplaça a l’Ajuntament de Masquefa.

El tràmit  es fa en dos dies: un per sol·licitar-ho i un altre per recollir-lo. Es realitza el dia convingut en el següent horari: Sol·licitud 9:00h a 12:30h i recollida 9:00 a 11:00h.

Documentació a portar segon el cas:

Renovació DNI sense canvi de domicili

DNI antic,  1 foto i 12,00€ de taxa

Renovació DNI amb canvi de domicili

DNI antic, volant de padró (on consti el nou domicili),  1 foto i  12,00€ de taxa

En cas de robatori o pèrdua

2 fotos, 12,00€ de taxa i copia de la denuncia (en cas de robatori)

DNI per primera vegada

Certificat literal de naixement (específic pel DNI)

Volant padró d’habitants

1 foto

12,00€ de taxa

Hauran d’anar acompanyats del pare o la mare (amb el DNI en vigor)

Famílies nombroses – gratuït

 

Propera data servei DNI mòbil:

Pròrroga de la vigència de el document nacional d'identitat.
Sense perjudici del que, sobre el període de validesa de el document nacional d'identitat, estableix el Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició de el document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica, queda prorrogada per un any, fins al dia tretze de març de dos mil vint-iu, la validesa de el document nacional d'identitat de les persones majors d'edat titulars d'un document que caduqui des de la data d'entrada en vigor d'el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
La pròrroga de la validesa de el document nacional d'identitat permetrà que puguin renovar-se, d'acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats a el mateix per igual període.

Telèfons d’interés

Ajuntament i Serveis Municipals

 • Ajuntament: 93 772 50 30
 • Ajuntament fax: 93 772 53 11
 • Aula de Música: 93 131 83 11
 • Benestar Social – Torre dels Lleons:
  93 772 78 36
 • Biblioteca: 93 772 78 73
 • CAP (Masquefa): 93 772 64 34
 • CAP (La Beguda Alta): 93 772 52 62
 • CAP (Martorell): 93 775 51 03
 • Camp de Futbol: 93 772 66 71
 • Casal d’Avis: 93 772 50 07
 • Casal de Joves: 93 772 85 21
 • CEM (Centre Esportiu Municipal): 93 135 14 08
 • Centre de Dia Municipal: 93 772 79 90
 • CDIAP (Apinas): 93 772 54 54
 • CRARC: 93 772 63 96
 • CTC: 93 772 78 28
 • Masquef@ula: 93 772 58 23
 • Deixalleria Municipal: 93 708 60 96
 • Equip d’atenció a la dona:
  636 36 56 31
 • Escola Bressol Municipal La Baldufa:
  93 772 50 11
 • Escola El Turó: 93 772 51 75
 • Escola Font del Roure: 93 772 74 32
 • Escola Masquefa II: 93 772 66 48
 • Escola Vinyes Verdes (La Beguda Alta):
  93 772 76 27
 • Institut de Masquefa: 93 772 77 22
 • Jutjat de Pau: 93 772 57 57 –
  93 772 50 69
 • Policia Local: 93 772 69 36 –
  93 772 60 25
 • Protecció Civil: 670 06 07 18

Emergències

 • Ambulància i urgències mèdiques: 112
 • Emergències: 112
 • Bombers: 112
 • Guàrdia Civil: 062
 • Mossos d’Esquadra 112
 • Policia Local: 93 772 60 25 /
  93 772 69 36
 • Policia Nacional (Igualada):
  93 803 79 79
 • Toxicologia: 91 562 04 20
 • Protecció Civil: 670 06 07 18

Atenció al Vilatà

 • Atenció Ciutadana: 012
 • Agència Tributària: 901 335 533
 • Buidatge fosses sèptiques:
  93 771 73 42
 • Consell Comarcal de l’Anoia:
  93 805 15 85
 • Correus de Masquefa: 93 775 92 67
 • Hisenda Igualada: 93 804 65 61
 • Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona (DGT):
  93 298 65 00
 • Jutjats de Martorell: 93 776 65 50
 • Oficina de Treball de Martorell:
  93 775 10 62
 • Organisme Gestió Tributària Masquefa:
  93 775 92 55
 • Organisme Gestió Tributària Piera:
  Cal demanar cita prèvia:
  www.orgt.cat/cites
  93 202 98 02
 • Parròquia de Sant Pere: 93 772 52 26
 • Registre de la Propietat-Igualada:
  93 803 11 18
 • Serveis Funeraris: 93 775 55 52
 • Seguretat Social Martorell:
  93 775 20 91
 • Seguretat Social Igualada:
  93 804 62 62
 • Telèfon de la Infància: 900 300 777

Subministraments

 • Anaigua: Incidències i avaries
  900 100 379
 • Anaigua: Atenció al client i reclamacions 900 100 378
 • Anaigua: Comunicació i lectura
  900 816 101
 • Anaigua: horaris d’atenció dimarts i dijous de 9:00 a 13:30h C/Escoles, 25.
 • Butano (Martorell): 93 775 18 87
 • Endesa: 800 760 706
 • Gas Natural. Distribució: 902 200 850
 • Gas Butà – Martorell: 93 775 18 87

Transport

 • Aeroport El Prat-Barcelona:
  902 404 704
 • Autobús a l’Aeroport L77 (estació FGC St. Boi-Aeroport): 902 023 393
 • Ferrocarrils Generalitat de Catalunya:
  93 205 15 15
 • Hilsa, autobús interurbà:
  93 891 25 81
 • Monbus: 93 804 44 51
 • Informació carreteres Catalunya:
  93 889 22 11
 • Informació Direcció General Trànsit:
  93 306 88 00
 • Port de Barcelona: 93 306 88 00
 • Renfe: 902 240 202
 • Taxi Masquefa: 644 71 95 13
 • Taxi Masquefa: 600 542 614
 • Taxi adaptat Masquefa: 648 659 009

Salut

 • Ambulància i urgències mèdiques 112
 • CDIAP (Apinas) 93 772 54 54
 • CAP Masquefa 93 772 64 34
 • CAP La Beguda Alta 93 772 52 62
 • CAP Martorell 93 775 51 03 / 93 775 19 65
 • Centre d’atenció i seguiment drogodependències 93 774 84 59
 • Centre neuropsiquiàtric Sagrat Cor:
  93 775 22 00
 • Centre de salut mental 93 774 51 53
 • Farmàcia de Masquefa 93 772 88 23
 • Farmacia Durban 93 768 01 98
 • Hospital de Martorell 93 774 20 20
 • Sanitat respon 061
 • Toxicologia 91 562 04 20
 • Ambulància i urgències mèdiques 112

Turisme

Equipaments

Equipaments

Actualitat

Contacte

OAV – Regidoria d’Administració

Adreça: C/ Major, 93

Masquefa 08783
Telèfon: 93 772 50 30
Correu electrònic: oav@masquefa.net

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.