Masquefa obrirà els seus comerços els festius 7 de gener, 30 de juny, 23 de juliol, 12 d’octubre, i 1, 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre.

La Generalitat ha aprovat el calendari d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2024. Els dies 7 de gener; 30 de juny; 23 de juliol; 12 d’octubre i 1, 6, 8, 15, 22 i 39 de desembre seran festius d’obertura autoritzada a Masquefa, d’acord amb la normativa catalana vigent d’horaris comercials.

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, a través de la Direcció General de Comerç, estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local. D’acord, també, amb la Llei d’horaris comercials s’afegeix dos dies més al calendari comercial que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.

En els últims mesos de 2023, els establiments podran obrir els següents dies: 26 de novembre i 3, 6, 8, 17 i 24 de desembre.