L’Ajuntament de Masquefa i Creu Roja Anoia han signat un nou conveni de col·laboració. Per mitjà d’aquest acord, el Consistori farà una aportació de 12.640 euros a Creu Roja perquè aquesta presti serveis preventius durant els actes esportius i culturals que se celebraran al municipi aquest 2008. Creu Roja es farà càrrec de la cobertura sanitària preventiva en 24 esdeveniments públics que tindran lloc a Masquefa. Aquesta entitat sense ànim de lucre aportarà el personal i l’equipament necessari per cobrir aquest servei.