L’Ajuntament i Masquefa Televisió han renovat el conveni de col·laboració. En funció d’aquest acord, el consistori subvencionarà aquest any 2008 la televisió local amb una partida de 4.200 euros. A canvi Masquefa Televisió gravarà i emetrà, només amb el cost del material fungible, tots els plens de l’Ajuntament i els actes municipals que se li encomanin des de la regidoria d’Educació, Participació Ciutadana, Comunicacions, Noves Tecnologies i Cultura. A més, Masquefa Televisió garantirà que les seves emissions tinguin un contingut social i comunicatiu.

La signatura d’aquesta conveni és una de les diverses actuacions que duu a terme l’equip de govern de Masquefa per millorar la comunicació entre el Consistori i els vilatans i vilatanes i per difondre i donar a conèixer les actuacions municipals i els esdeveniments socials, educatius, culturals i esportius que tenen lloc a la vila.