L’Ajuntament de Masquefa agraeix a tots els veïns la col·laboració i implicació en el desplegament arreu del municipi d’aquest nou model que té com a objectiu millorar les xifres de reciclatge.

El passat 1 de setembre va entrar en funcionament a Masquefa el nou servei de recollida de residus, que unifica sota una única empresa la prestació dels serveis de recollida selectiva, recollida de rebuig i orgànica i recollida de poda.

Al llarg del darrer trimestre de 2018, el consistori analitzarà, identificarà i actuarà en aquells aspectes del servei que requereixin d’una revisió fins que la implantació sigui completada. Per tot plegat, el consistori sol·licita un cop més la col·laboració de tothom. El procés d’implantació del nou servei s’emmarca en un procediment de millora continua per tal d’oferir el millor servei possible.

Amb tot, al llarg d’aquestes primeres setmanes, els veïns han respost majoritàriament de forma molt positiva davant la implementació del nou model. En aquest sentit, l’Ajuntament agraeix a tota la població la col·laboració i implicació en el desplegament arreu del municipi d’aquest nou servei i demana disculpes per les molèsties que puguin originar-se en l’arrencada del model.

Enrique Gómez, regidor de Medi Ambient, avança que “agraïm per avançat la comprensió, suport i implicació dels masquefins en aquesta iniciativa que a mig i llarg termini estem convençuts que generarà majors beneficis mediambientals i econòmics per al poble i una clara millora en el benestar col·lectiu”.

El principal objectiu del nou model és millorar les xifres de reciclatge, situades entorn del 18% sobre la generació total de residus al municipi.

Per què és important reciclar i participar en la recollida selectiva?

Perquè recollir per separat els residus possibilita la seva valorització i fabricació de nous productes i evitar que els residus es destinin a abocadors o incineradores.

Com puc reciclar?

. La matèria orgànica (FORM) ha d’anar al contenidor marró. La matèria orgànica són les restes orgàniques es produeixen a la cuina (restes dels àpats, peladures de fuita, paper de cuina brut, aliments en mal estat…), al terrat o al jardí, pel que fa a les petites restes vegetals.

. Pel que fa a la poda, aquesta es pot portar a la deixalleria o bé dipositar a les àrees habilitades per la seva recollida. La poda és la fracció vegetal de mida gran i tipus llenyós, que requereix d’una trituració prèvia a la seva valorització i una recollida selectiva diferenciada de la FORM. Per a més informació, consulteu el següent enllaç.

. El paper i cartró s’ha de lliurar al contenidor blau. Podem tirar diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d’embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d’altres. És important plegar les capses i caixes de cartró, per tal d’aprofitar al màxim la capacitat del contenidor. Els materials que no s’accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies o cartró per begudes.

. Els envasos lleugers s’han de lliurar al contenidor groc. En aquest contenidor es poden dipositar ampolles i pots de plàstic, llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques o safates de porexpan. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica…).

. El vidre s’ha de lliurar al contenidor verd. La fracció vidre són ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros , ceràmica s’ha de portar a la deixalleria per a poder realitzar un correcte reciclatge. I els envasos de vidre buits que hagin contingut medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor específic.

. I el rebuig o fracció resta s’ha de lliurar al contenidor gris. I és tot allò que no es pot reciclar i separar: bolquers, compreses, bastonets per les orelles, pols d’escombrar, fregalls, burilles, clips, grapes…

Per més informació:

. https://www.residuonvas.cat/

. https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien

. https://www.ecoembes.com/sites/default/files/guia-con-contenedor-residuos-organicos.pdf

. https://www.ecovidrio.es/reciclado/al-contenedor-verde?lang=es-ES