El senyor Miquel Campoy Latorre ocupa el seu lloc de treball des del 7 de febrer.

La Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Masquefa ha incorporat al senyor Miquel Campoy Latorre com a nou operari a través d’un contracte laboral temporal per a realitzar diferents tasques.

El senyor Miquel Campoy Latorre ocupa el seu lloc de treball des del 7 de febrer i fins que la senyora M Carmen Pilar Fernández es reincorpori al seu lloc de treball.