Es declara a la senyora Sílvia Mas Velázquez, personal laboral fix, com a tècnica de Promoció Econòmica

Es fa a efectes del dia 17 de juliol de 2023. L’Ajuntament de Masquefa ha declarat a la senyora Sílvia Mas Velázquez com a tècnica de Promoció Econòmica, personal laboral fix, del consistori. La declaració s’ha dut a terme en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal 2022-2024, entre els quals està inclosa la…

Nomenament de la senyora Sònia Manzanares Polo, funcionària de carrera, com a tècnica de Medi Ambient

El nomenament es fa a efectes del dia 17 de juliol de 2023. L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat a la senyora Sònia Manzanares Polo com a tècnica de Medi Ambient funcionària de carrera del consistori. El nomenament s’ha dut a terme en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal 2022-2024, entre els quals està…

Nomenament del senyor Rafael Fernández Juan i de la senyora Begoña Bullón Sánchez, funcionaris de carrera, com a tècnics auxiliars de la biblioteca

El nomenament es fa a efectes del dia 13 de juliol de 2023. L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat al senyor Rafael Fernández Juan i la senyora Begoña Bullón Sánchez com a tècnics auxiliars de biblioteca a efectes del dia 13 de juliol de 2023. El nomenament s’ha dut a terme en el marc del procés…

Nou cartipàs municipal 2023-2027 de l’Ajuntament de Masquefa

L’equip de govern treballarà amb una estructura de quatre àrees de responsabilitat i 20 regidories. El dijous 29 de juny es va celebrar el Ple extraordinari de d’aprovació del cartipàs municipal 2023-2027 amb l’assignació, entre d’altres, de les tinences d’alcaldia i de les diferents regidories que composaran el nou equip de govern. Podeu recuperar la…