El senyor Joan Martín ocupa aquest lloc de treball des del 2 d’abril del 2024.

La Policia Local de Masquefa ha incorporat aquest mes d’abril un nou caporal. El senyor Joan Martín ha estat nomenat caporal funcionari interí en pràctiques un cop superat el concurs-oposició per a la provisió d’una plaça de caporal funcionari de carrera de la Policia Local de Masquefa.

Ara, el senyor Joan Martín ha de superar el curs de formació de caporal a l’ISPC entre el 2 d’abril i el 17 de maig del 2024. Mentrestant, ha estat nomenat funcionari en pràctiques i un cop sigui apte, haurà de superar els 12 mesos de pràctiques al municipi.