El senyor Óscar Pérez Gonzalez ocupa aquest lloc de treball des de l’1 d’agost de 2020.

La Policia Local de Masquefa ha incorporat aquest mes d’agost un nou caporal. El senyor Óscar Pérez Gonzalez ha estat nomenat caporal funcionari interí en pràctiques un cop superat el concurs-oposició per a la provisió d’una plaça de caporal funcionari de carrera de la Policia Local de Masquefa.

Ara, el senyor Óscar Pérez González ha de superar el curs de formació de caporal a l’ISPC entre el 13 d’octubre i el 27 de novembre de 2020. Mentrestant, ha estat nomenat funcionari en pràctiques i un cop sigui apte, haurà de superar els tres mesos de pràctiques al municipi.