El senyor Óscar Pérez Gonzalez ocuparà aquest lloc de treball des del 5 de març fins al 30 d’abril de 2020.

La Policia Local de Masquefa ha incorporat aquest mes de març un nou caporal. El senyor Óscar Pérez Gonzalez ha estat nomenat per urgència com a funcionari interí per a cobrir entre el 5 de març i el 30 d’abril de l’any 2020 la baixa voluntària del senyor Mario Patus Quintero com a caporal interí -per a continuar treballant com a agent de la Policia Local de Masquefa-, i mentre es convoca el procés selectiu per a la plaça de caporal de carrera.