Es tracta dels senyors R.G.G. i M.M.G.

La Policia Local de Masquefa ha incorporat aquest mes de desembre a dos nous agents interins al cos.

Els senyors R.G.G. i M.M.G. ocupen el seu lloc de treball des del 15 de desembre i fins a la reincorporació de les baixes mèdiques de tres agents del cos o fins el 14 de febrer de 2022. En aquest sentit, la pròrroga dels nomenaments dependrà de la continuïtat de les baixes mèdiques i de les necessitats del servei i/o de la disponibilitat pressupostària, sempre i quan els funcionaris interins nomenats superin el període d’un mes de pràctiques.