El senyor Mario Patus Quintero ocuparà aquest lloc de treball des de l’1 de febrer fins al 30 d’abril de 2020.

La Policia Local de Masquefa incorporarà el mes de febrer un nou caporal. El senyor Mario Patus Quintero –que actualment és funcionari de carrera i agent de la Policia Local- ha estat nomenat per urgència com a funcionari interí per a cobrir entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any 2020 la baixa per jubilació voluntària del senyor Joan Circuns Ruiz, i mentre es convoca el procés selectiu per a la plaça de caporal de carrera.