La incorporació s’ha fet mitjançant un conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Masquefa.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat recentment a la senyora Ariadna Mas Cruz, que realitzarà pràctiques no laborals d’auxiliar administrativa a l’OVA (Oficina d’Atenció al Vilatà) del 16 de novembre a l’11 de desembre de 2020.

La senyora Ariadna Mas Cruz és participant del Servei laboral especialitzat d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la Renda garantida de ciutadania, organitzat pel Consell Comarcal de l’Anoia, i que ha subvencionat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per aquest motiu se li ha proposat de realitzar un seguit de pràctiques d’auxiliar administrativa a l’Ajuntament de Masquefa.