Les contractacions s’han dut a terme a través de convenis de col·laboració amb l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, el PTT Anoia Sud i l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat a tres estudiants en període de pràctiques mitjançant diverses convenis de col·laboració amb l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, el PTT Anoia Sud i l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada.

Ismael Vázquez López duu a terme tasques relacionades amb el servei tècnic informàtic i “Masquefa Sense Fils”, com ara manteniment, reparació, programació, configuració, entre d’altres tasques relacionades amb els estudis cursats del PTT-PFI auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. El període de pràctiques és vigent des del 13 de març fins al 22 de juny de 2019; i el seu horari és els dimecres, dijous i divendres de 08.30 h a 14.30 h.

 

 

Moisès Rafael Bainat duu a terme tasques relacionades amb la recepció: atenció d’usuaris, trucades telefòniques, bases de dades, arxiu…, entre d’altres tasques relacionades amb els estudis cursats del PTT-PFI auxiliar d’activitats d’oficina i serveis administratius. El període de pràctiques és vigent des del 26 de març fins al 26 de juny de 2019; i el seu horari és els dimarts, dimecres i dijous de 09 h a 15 h.

 

Jordi Montfort Torres duu a terme tasques relacionades amb la recepció: atenció d’usuaris, arxiu, trucades telefòniques, bases de dades… i totes aquelles tasques associades al perfil. El període de pràctiques és vigent des del 12 de novembre de 2018 fins al 17 de maig de 2019; i el seu horari és de dilluns a divendres de 16 h a 19 h.