El senyor Amador Troya Parra ocuparà el seu lloc de treball com a operari d’obres i serveis des de l’1 d’octubre fins al 28 de març de 2020.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat aquest mes d’octubre un nou treballador en el marc del tercer Pla d’Ocupació de 2019 impulsat pel consistori.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 9 de setembre de 2019, va acordar les contractacions del tercer Pla d’Ocupació per l’any 2019 de personal laboral a temps complet, obra o servei determinat, dels següents llocs de treball: un oficial de primera paleta, un operari d’obres i serveis, un agent cívic i un conserge d’equipaments esportius. Amb tot, ha estat necessària una segona contractació d’un nou operari per tal de donar suport a la brigada d’obres i serveis per cobrir les necessitats de manteniment del municipi.

Així, el senyor Amador Troya Parra ocuparà el seu nou lloc de treball com a personal laboral a temps complet entre l’1 d’octubre de 2019 i el 28 de març de 2020.