El senyor Josep M. Aguador Garcia ocupa el seu lloc de treball des del 2 de novembre.

L’Ajuntament de Masquefa ha contractat al senyor Josep M. Aguador Garcia com a oficial de segona instal·lador de la brigada municipal d’Obres i Serveis, amb un contracte de treball laboral temporal i en modalitat d’interinitat.

El senyor Josep M. Aguador Garcia ocupa el seu nou lloc de treball des del 2 de novembre de 2020 fins a la cobertura definitiva de la plaça.