El contracte de treball és vigent des del 5 de novembre.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat aquest mes de novembre una nova auxiliar d’alcaldia com a personal eventual.

La senyora Yolanda Guàrdia exerceix en el seu nou càrrec des del 5 de novembre exercint les funcions d’assistència a l’alcalde en la confecció de la seva agenda diària de visites, reunions, viatges i assistències a òrgans col·legiats, signatura de documents, així com també les tasques de protocol i organització de recepcions de l’Ajuntament, actes i gestions oficials que realitzi la presidència i/o la resta de membres de l’equip de govern i regidors en general, així com també l’assistència en quan a les comunicacions de l’alcalde.