La pròrroga es fa efectiva entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020.

L’Ajuntament de Masquefa ha resolt la pròrroga del contracte de treball temporal temps complet dels senyors Jordi Pérez Diaz, Albert Alastruey Gargallo i Carlos Montero Theurat com a operaris de la brigada municipal d’Obres i Serveis.

La pròrroga del contracte de treball s’ha fet efectiva per al període entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020.