La pròrroga es fa efectiva entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.

L’Ajuntament de Masquefa ha resolt la pròrroga del contracte de treball temporal a temps complet del senyor Jordi Pérez Diaz com a operari de la brigada municipal d’Obres i Serveis.

La pròrroga del contracte de treball s’ha fet efectiva per al període entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.