L’Ajuntament va aprovar en el darrer ple municipal una moció que reclama a l’empresa que gestiona l’abocador de Can Mata que compleixi els compromisos adquirits i prengui mesures d’immediat per minimitzar l’impacte ambiental d’aquesta instal•lació i l’Ecoparc4. La moció va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU, PP i ERC) i les abstencions dels dos partits a l’oposició, PSC i Entesa per Masquefa.

La moció recorda que l’empresa, CESPA Gestión de Resíduos, va signar l’abril del 2008 un conveni amb l’Ajuntament en què assumia l’obligació “d’executar una barrera verda de caràcter vegetal” que fes de “pantalla visual del perímetre del dipòsit controlat de Can Mata i de l’Ecoparc 4 per a disminuir l’impacte visual des del terme de Masquefa i aconseguir, així, una millora ambiental per al municipi”.

El text denuncia que dos anys després de la signatura del conveni CESPA-GR encara no ha presentat a l’Ajuntament el projecte d’integració paisatgística i d’instal•lació d’aquesta barrera verda, i per això insta l’empresa a presentar-lo “amb la màxima celeritat”.

La moció també recorda que el conveni entre CESPA-GR i l’Ajuntament es va signar davant dels màxims representats de l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat i l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, i que aquesta tutela del Govern català constituïa “la garantia del compliment que es prendrien les mesures establertes per minimitzar l’impacte mediambiental”.

Per això, la moció acorda informar aquests dos organismes “perquè exerceixin efectivament la seva tutela i emprenguin les accions necessàries perquè CESPA-GR assumeixi els seus compromisos”.