L’objectiu d’aquesta iniciativa és preservar, difondre i facilitar l’accés de la ciutadania als arxius històrics del consistori i del municipi de Masquefa.

Durant el passat mes de novembre l’Arxiu Municipal de Masquefa va dur a terme una nova campanya de digitalització d’una part del seu fons documental. Els treballs donen continuïtat a les tasques iniciades l’any 2017 i que van permetre -amb el suport de la Diputació de Barcelona i en el marc del programa de digitalització de les Actes del Ple Municipal organitzat per la Xarxa d’Arxius Municipals- la digitalització de les actes del Ple entre els anys 1846 i 1968.

Enguany, i en col·laboració novament de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació, s’ha executat la digitalització de les actes del Ple fins l’any 2003, els llibres d’amillaraments entre 1851 i 1940, i el padró d’habitants entre 1940 i 1975. A més a més, també s’han digitalitzat dos pergamins de gran format procedents de l’església parroquial: un del 1451 i un del 1576. Tots aquests documents digitalitzats es podran consultar a través d’Internet al llarg dels propers mesos.

Descobreix el ventall de serveis que ofereix l’Arxiu Municipal

Mentrestant, el consistori convida els masquefins a visitar la pàgina web de l’Arxiu Municipal de Masquefa; l’espai responsable de conservar, classificar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament i d’altres fons del municipi. En aquest sentit, l’Arxiu vetlla per la protecció, recuperació i difusió del patrimoni local al temps que col·labora en una gestió administrativa transparent i eficaç i garanteix el dret d’accés a la informació de la ciutadania.