Enguany les inscripcions es faran de forma telemàtica. Només en casos puntuals, en què els sol·licitants no puguin fer el tràmit en línia, es permetrà fer la inscripció presencialment demanant cita prèvia al centre que hagin escollit com a primera opció.

Durant el mes de maig s’obrirà el període de preinscripció escolar per als ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a l’EBM La Baldufa i a l’Escola Vinyes Verdes per al curs 2021/2022.  Enguany, en compliment de les restriccions i mesures de seguretat per la pandèmia de Covid-19, es prioritzarà la preinscripció telemàtica; i les preinscripcions es podran formalitzar del 10 al 21 de maig (ambdós dies inclosos).

Escola Bressol Municipal La Baldufa (c/Rogelio Rojo, 30)

Per a poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. La presentació de sol·licituds es farà telemàticament enviant un correu electrònic a l’adreça escolabressol@masquefa.net, juntament amb la documentació acreditativa necessària. Tota la informació la trobareu en aquest enllaç.

Només en els casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es pot presentar presencialment demanant cita prèvia al telèfon 93 772 50 11 o enviant un correu electrònic a l’adreça escolabressol@masquefa.net

Portes obertes per visitar l’escola i conèixer el projecte:

 • 6 i 7 de maig, de 17.15 a 18.15 h, demanant cita prèvia a l’escola.

Oferta educativa:

 • Lactants de 4 mesos a 1 any.
 • Educació infantil d’ 1 a 2 anys.
 • Educació infantil de 2 a 3 anys.

Escola Vinyes Verdes (c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 50)

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 12 mesos a l’inici del curs escolar. La presentació de sol·licituds es farà telemàticament, enviant un correu electrònic a l’adreça a8026889@xtec.cat, juntament amb la documentació acreditativa necessària. Tota la informació està disponible en aquest enllaç.

Només en els casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es pot presentar presencialment demanant cita prèvia al telèfon 93 772 76 27 o enviant un correu electrònic a l’adreça a8026889@xtec.cat.

Portes obertes per visitar l’escola i conèixer el projecte:

 • 3 de maig, a les 15.45 h, demanant cita prèvia a l’escola.

Oferta educativa:

 • Aula mixta d’Educació infantil d’1 a 3 anys. Hi poden accedir infants empadronats a La Beguda Alta o amb germans al centre.

Què es necessita per fer la inscripció?

 • Documentació identificativa: el llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió. Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Cal presentar original i una fotocopia per poder adjuntar-la al formulari d’inscripció.
 • Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar la documentació acreditativa escanejada o fotografiada quan els centres no puguin obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:
  • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Documentació acreditativa de la discapacitat de grau igual o superior al 33 % de l’infant; o del pare o mare, tutor/a o un germà/na de l’alumne/a igual o superior al 33 %.
  • El carnet de família nombrosa o monoparental.