Eleccions als consells escolars

Votacions als consells escolars als centres escolars de Masquefa: el dia 30 de novembre de 16.00 a 18.00 hores. Què és el Consell Escolar de Centre? És l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa. http://www.gencat.net/educacio/centres/consell.htm http://www.xtec.cat/ceip-elturo-masquefa/ Funcions del Consell Escolar de Centre 1. Formular propostes…

Escolaritat compartida

En sessió de la Junta de Govern de data 24 d’octubre de 2006, l’ajuntament de Masquefa ha aprovat el Projecte d’Escolaritat Compartida, projecte que es desenvolupa en un marc de col·laboració entre el Centre de Secundària de la Vila (SES de Masquefa), i l’ajuntament. Aquest projecte s’ha portat a terme de forma experimental durant els…