Recomanacions per a les revisions de gas butà i propà

L’Ajuntament recomana als vilatans i vilatanes que rebin al seu domicili la visita d’empreses que fan les revisions de les instal•lacions de gas butà i propà que demanin a l’instal•lador, a més de l’acreditació de l’empresa, el carnet d’instal•lador de gas expedit per la Generalitat de Catalunya. També podem comprovar la identitat de l’instal•lador telefonant…