Masquefa, una vila educadora. A Masquefa, entenem l’educació com un procés al llarg de la vida. Per educar, cal el compromís de tota la comunitat. Per això, cal desenvolupar projectes d’educació en xarxa que incloguin les aportacions de les famílies, les escoles, l’institut, les entitats culturals, les associacions i les empreses de l’àmbit educatiu, el món del treball i els mitjans de comunicació. Tota la vila és escenari educatiu.

Destacats

Plans i protocols

SERVEIS

Espai Socioeducatiu "La Fàbrica"

L’Espai Socioeducatiu “La Fàbrica” és un espai d’acció socioeducativa, fora de l’horari escolar. Ofereix activitats d’acompanyament a l’estudi, d’adquisició d’hàbits, de relació i d’esbarjo a infants de 6 a 12 anys i a adolescents fins els 16 anys .

Es realitzen tallers i activitats diverses: cuina, manualitats, jocs, expressió corporal, descoberta de l’entorn, i projectes a proposta de cada grup, fent ús d’espais públics de la vila: biblioteca, parcs, etc. Algunes activitats estaran relacionades amb la vida cultural i social de Masquefa: Carnaval, Sant Jordi, Festa Major, Dia Universal dels Drets dels Infants, etc.

Adreça: La Fàbrica Rogelio Rojo. La Bàscula

C/ Santa Clara 16 – 22

Telèfon: 671 06 11 90

Mail: lafabrica@actua.coop

Assessoria acadèmica i professional

El servei d’assessoria acadèmica i professional atén consultes de forma individualitzada.

Per més informació cliqueu aquí

Fira Futur

La fira s’organitza cada any i ofereix als joves, a les seves famílies i a les persones que volen seguir formant-se, els recursos necessaris per tal d’orientar millor el seu futur acadèmic i/o professional.

Formació d’Adults

El CTC s’organitza formació per a persones adultes sobre diferents temàtiques: idiomes, formació per l’ocupació, ofimàtica, etc…

Telèfon: 93 772 78 28

Mail: ctc.formacio@masquefa.net

Per més informació cliqueu aquí.

Escola de Mares i Pares

L’Escola de mares i pares proposa de formació sobre diferents temàtiques relacionades amb l’educació i la criança dels fills, en les seves diferents etapes. S’inclouen sessions de xerrades, tallers, etc… És un programa en col·laboració amb les AMPA dels centres educatius.

Guia d’activitats 0-12

Les activitats que els nens i nenes realitzen en el seu temps de lleure són molt importants pel seu desenvolupament com a persones, i són un element de cohesió social. Masquefa vol ser una vila educadora, compromesa amb l’educació des de tots els àmbits: l’escola, l’esport, la cultura, el lleure, les entitats, els espais públics, les festes i les tradicions… L’educació va més enllà de l’escola, tots ens eduquem i som educadors al llarg de tota la vida.

Per consultar la guia cliqueu aquí.

Casal d’Estiu

El Casal d’Estiu ofereix als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, vila,…) en una època de l’any especial i plena de recursos. És un temps per gaudir de les amistats, del joc i per fer nous aprenentatges en un entorn obert i en contacte amb la natura.

PFI Anoia Sud

Informació aquí

TRÀMITS

Subvencions centres

Són subvencions que l’ajuntament atorga als centres educatius de Masquefa amb l’objectiu per potenciar i donar suport a projectes educatius dels centres que promoguin l’educació integral.

Imprès de sol·licitud

Subvencions AMPA/AFA

Són subvencions que l’ajuntament atorga a les associacions de pares i mares dels centres escolars de Masquefa per potenciar i donar suport a projectes dinamitzadors de la comunitat educativa i que promoguin la participació de les famílies al centre.

Imprès de sol·licitud

Ajuts menjador La Baldufa

Ajuts menjador La Baldufa: són ajuts individuals als usuaris del servei de menjador l’Escola Bressol Municipal La Baldufa.

Ajuts estudis postobligatoris

Són subvencions que l’Ajuntament atorga a persones residents a Masquefa que cursen estudis postobligatoris (diplomatures, llicenciatures, CFGM, CFGS, Batxillerat i ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics superiors) per sufragar les despeses generades en la realització dels estudis.  Amb aquests ajuts, l’Ajuntament de Masquefa vol fomentar la formació postobligatòria i superior de les persones que disposen de menys ingressos, per fer possible el principi d’Igualtat d’oportunitats.

catàleg de tràmits.

Ajuts i beques d’altres administracions

Centres educatius i AMPAS

Escola Bressol Municipal La Baldufa

C/ Rogelio Rojo, 30 – Masquefa 08783
Tel. 93 772 50 11

Correu electrònic: escolabressol@masquefa.net

Web: Escola Bressol Municipal La Baldufa

AMPA EBM La Baldufa baldufaampa@gmail.com

L’escola bressol La Baldufa és un centre especialitzat en el primer cicle d’Educació Infantil, que cobreix l’etapa de 0 a 3 anys.

A l’escola bressol, els nens i nenes viuen i aprenen a fer-se grans. És un espai que dóna seguretat i confiança perquè l’infant sigui protagonista del seu aprenentatge, partint de les seves pròpies experiències i context. És el primer espai després de la família, de socialització, participació i integració.

Aula d’Infantil 1 i Infantil 2- Escola Vinyes Verdes

Escola Vinyes Verdes –Educació infantil d’1 a 3 anys

C/ Mossèn. Cinto Verdaguer, 50 – 08782 La Beguda Alta

Tel. 93 772 76 27

Correu electrònic: a8026889@xtec.cat

Web: http://agora.xtec.cat/esc-vinyesverdes/

A l’escola Vinyes Verdes els nens i les nenes tenen l’oportunitat de créixer, aprendre a fer-se grans i conviure durant tota la seva infantesa des dels 12 mesos fins els 12 anys.

L’espai d’1 a 3 anys és un lloc on experimentar, cercar respostes a la curiositat, per descobrir, explorar i observar, tot potenciant l’interès per l’entorn. Es centra en l’atenció individualitzada i en la globalitat de l’infant com a persona. Es treballa per afavorir la construcció d’una imatge personal positiva que doni confiança en un mateix i afianci la seva autoestima.

Escola El Turó

C. Santa Clara, 30 – 08783 Masquefa
Tel. 93 772 51 75 | Fax. 93 772 85 41
Correu electrònic: a8020841@xtec.cat
web: https://agora.xtec.cat/ceip-elturo-masquefa/
Cursos: de P3 a 6è

AFA El Turó afa@escolaturo.cat

Escola Font del Roure

C. Marie Leònie Mirapeix, 1 – 08783 Masquefa
Tel. 93 772 74 32 | Fax: 93 772 89 54
Correu electrònic: a8060605@xtec.cat
web: http://agora.xtec.cat/ceip-fontroure/
Twitter: @fontdelroure
Cursos: de P3 a 6è

AFA Font del Roure fontdelroureafa@gmail.com

Escola Vinyes Verdes

C. Mn. Cinto Verdaguer, 50 –  08782 La Beguda Alta
Tel. 93 772 76 27
Correu electrònic: a8026889@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/esc-vinyesverdes/
Aula de P1 a P2 (1r cicle d’educació infantil)
Cursos: de P3 a 6è

AMPA Vinyes Verdes ampavinyesverdes@gmail.com

Institut de Masquefa

Institut de Masquefa

Av. Maresme 47-87 – 08783 Masquefa
Tel. 93 772 77 22 | Fax: 93 772 76 21
Correu electrònic: institutdemasquefa@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/institutdemasquefa/moodle/

Educació secundària obligatòria (ESO): de 1r a 4t d’ESO.
Batxillerat: 1r i 2n

Modalitats:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials

AFA Institut de Masquefa afainstitutmasquefa@gmail.com

Celebracions i activitats de la vila

Dia de la infància

Dia Universal dels Dret dels Infants

El 20 de novembre és una data de celebració al calendari d’actes del Masquefa. És una jornada lúdica i reivindicativa, adreçada als infants i a les seves famílies, amb la participació i implicació de diferents agents educatius de la vila.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant és un tractat internacional sobre els drets humans de tots els infants i adolescents. En el seu article primer, la Convenció defineix com a infant tota persona menor de 18 anys.

La Convenció reconeix a l’infant les responsabilitats com a subjecte de drets i estableix les responsabilitats que tenen l’Estat i la societat perquè els infants i adolescents visquin sans, segurs, protegits, i desenvolupin al màxim les seves aptituds físiques i mentals.

Que aquests drets s’acompleixin depèn que siguin coneguts per tothom. Conscients de la responsabilitat que tots tenim de difondre els drets dels més petits, Masquefa cada any organitza pel 20-N un dia de celebració i reivindicació.

Fira Infancia i Joventut

Fira-Masquefa de la Infància i la Joventut

La Fira de la Infància i la Joventut, a més de ser una mostra dels recursos, activitats i serveis adreçats a la infància i la joventut amb que compta el nostre municipi, és un espai de sensibilització per a tots els vilatans i vilatanes que transmet valors educatius i promou la participació ciutadana. Es celebra cada dos anys.

Clica aquí per veure el vídeo de la Fira Infant 2017

ACTIVITATS de la FIRA

Les activitats de la Fira són un recull de les propostes que entitats i empreses han preparat per acompanyar els estands informatius que moltes d’elles organitzen. A més, l’Ajuntament complementa aquestes propostes amb tallers, jocs, exposicions i diferents recursos que ajuden a dinamitzar tot el dia de fira.

 

EIXOS TRANSVERSALS:

Educació. L’Educació és l’eix fonamental del projecte de la Fira des dels seus inicis. L’Educació formal i no formal, és una de les eines transformadores de la nostra societat. Una vila com la nostra amb molta població infantil i juvenil ha d’abordar l’educació més enllà dels centres educatius i fer un esforç en implicar a altres agents: famílies, teixit associatiu, vilatans i vilatanes…

Participació. La participació de tots els agents educatius de la vila en la Fira, és el motor que fa possible una jornada d’activitats tan diversa i dinàmica com aquesta.

Sensibilització. La divulgació i la sensibilització entorn a valors i principis relacionats amb els Drets Humans i els Drets de l’Infant, serveixen per fer reflexionar a infants, joves i adults sobre la importància que aquests principis impregnin les nostres relacions com a vilatans de Masquefa, i vilatans del món. I de la responsabilitat que tots i totes tenim per garantir la vigència d’aquests drets no només en la nostra realitat sinó més enllà.

Lleure. El temps de lleure és un temps de formació de la persona i de socialització d’aquesta. Aquest temps ha de ser un temps d’educació en valors, d’arrelament i d’enfortiment de la nostra identitat de vila. El teixit associatiu té un paper protagonista en aquest temps.

Sostenibilitat. Respectar el nostre entorn, per garantir un medi ambient saludable a les generacions futures. Amb el recolzament de la regidoria de Medi Ambient vetllem per assegurar que la Fira sigui sostenible en tots aquells aspectes que fan referència als valors de defensa del medi ambient: l’ús de materials que respecten el medi ambient, la recollida selectiva de residus…i per la implicació de tots els participants, i vilatans i vilatanes.

Acompanyament a l’escolaritat i a la comunitat educativa

Professorat

Equips docents

La regidoria d’Educació realitza varies accions per donar suport a la tasca que el professorat dels centres educatius desenvolupa al municipi:

 • Benvinguda al nou curs: al setembre es fa un acte de presentació del curs per a tots els mestres i professors dels centres educatius.
 • Formació: cada curs s’organitzen sessions de formació pels mestres i professors dels centres educatius del municipi, en relació a temes d’educació.
 • Acte d’homenatge als docents: l’Ajuntament organitza un acte de reconeixement als mestres i professors que exerceixen la docència a Masquefa i a La Beguda des de fa més de 25 anys, als que deixen d’exercir la docència i als que han iniciat o finalitzat una etapa educativa al municipi.
  A l’acte hi participen representants del consistori i dels diferents centres escolars i de la comunitat educativa. En aquesta trobada es vol reconèixer la tasca vital i de primer nivell que duen a terme a diari els professionals de l’educació al municipi.
Anem al Teatre

Anem al Teatre

Les regidories d’Educació i Cultura col·laboren amb l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona perquè els centres educatius del municipi participin en el programa “Anem al teatre”, un cicle d’espectacles per a alumnes d’educació infantil, primària i secundària. L’objectiu bàsic és familiaritzar als infants i joves amb el teatre, la música i la dansa i l’educació de la sensibilitat artística.

Salut-i-Escola

Salut i Escola

A través del Centre d’Atenció Primària es realitzen accions relacionades amb la salut:

 • Vacunació Escolar a 6ºè EP i 2ºn ESO
 • Consulta oberta de Salut i Escola a l’institut 1 cop al mes
 • Diversos tallers de Salut i Escola de 1ºr ESO a 2ºn de Batxillerat
 • Xerrades d’inici de curs a les Escoles
 • Tallers destinats al professorat

Conjuntament amb el Servei de Salut Pública de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es programen diversos tallers adreçats als alumnes dels centres escolars per tal de millorar la salut dels infants i adolescents a través de la promoció d’hàbits i estils de vida saludables.

Aquest curs 2021-2022, davant la situació sanitària provocada pel COVID19, no es poden realitzar aquestes accions

Coneguem-els-nostres-parcs

Coneguem els nostres parcs

La regidoria d’Educació col·labora amb l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona per dur a terme el programa “Coneguem els nostres parcs” a les escoles de Masquefa. Aquest programa permet que els alumnes de 6è de primària puguin rebre coneixements i valors sobre educació ambiental, tant a l’aula com en la visita guiada al parc natural escollit.

Espai Estudi

Espai d'estudi

L’Espai d’Estudi  és un programa adreçat als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO que pretén desenvolupar accions educatives de suport a l’estudi i a la promoció personal del jove. Els alumnes participants d’aquest programa són alumnes proposats per l’institut. El programa s’inicia a l’octubre per 2n i 3r curs i al novembre pels alumnes de 1r.

Si tu no hi ets

Si tu no hi ets...

Aquest programa intervé amb alumnes en situació d’absentisme i amb alumnes que manifesten dificultats per sostenir els espais a l’aula, i que poden en algun moment, necessitar de suport personal i d’orientació. Es realitza en horari lectiu i els alumnes són proposats per l’institut.

Connexions

Escolaritat Compartida

Tastet d’oficis: Programa que va dirigit a alumnes de la Unitat de Suport a l’Educació Especial de l’Institut en edat de 3er. i 4rt. d’ESO. Dóna l’oportunitat de complementar la formació en competències bàsiques que adquireixen a l’aula, amb l’experiència de treballar unes hores a la setmana en empreses i serveis del municipi. Així, tenen un primer contacte amb el món laboral, s’aproximen a la realitat de diferents professions, i les poden posar en pràctica.

Connexions: Programa dirigit als alumnes de 3er. i 4rt. d’ESO en risc d’abandonament prematur dels estudis obligatoris. Permet que aquests alumnes coneguin alguns oficis i tinguin un primer contacte amb el món laboral. Això afavoreix el seu procés de maduració, ajuda a definir el seu itinerari personal, formatiu i professional, i complementa l’orientació que es fa des de l’Institut. Alhora posa a l’alumne en disposició de conèixer les seves potencialitats i habilitats personals.

premis-treball-recerca

Premis Treball de Recerca

El treball de recerca és un treball d’investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat, per tal de consolidar la competència en recerca. Aquests premis pretenen incentivar l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat, així com donar suport al professorat en la difusió de la important tasca educativa que desenvolupen amb els alumnes del municipi.

S’entreguen en l’Acte de Graduació dels alumnes de  batxillerat de l’Institut de Masquefa.

PFI-JARDINERIA

Xarxa TET Anoia Sud

Conjuntament amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la Xarxa TET ha creat formació post obligatòria a l’Anoia Sud –PFI, cursos de preparació per a les proves accés a CFCM i CFGS i Formació Ocupacional- i ha generat recursos i productes per proporcionar als joves del territori una millora de les oportunitats educatives i de la seva orientació, acompanyament i formació en la transició.

Consell-escolar-municipal

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Masquefa és l’organisme de consulta i participació dels representats dels diferents sectors de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal de Masquefa, constituït a l’emparament del que estableix la llei 25/1985 de 10 de desembre dels consells escolars i la legislació concordant.

Cartell de la xarxa muncipal de l'infància i l'adolescència

Xarxa municipal d'infància i adolescència

És una iniciativa vinculada al Projecte Educatiu de Vila que pretén enfortir i innovar les polítiques socials i educatives adreçades a infants i adolescents.

La xarxa permet sensibilitzar als agents que intervenen amb infants i adolescents, i a la població en general, sobre la responsabilitat col·lectiva que tots tenim  respecte la prevenció i la protecció de la infància; estendre aquest sentit de coresponsabilitat  i afavorir la coordinació entre els diferents agents, establint sinergies i fomentant el treball en comú.

Els agents que participen de la xarxa són diversos i tenen a veure amb la realitat de Masquefa. Està formada per agents educatius i socials del municipi: direccions dels centres educatius, EAP, Pediatria del CAP, regidories de Joventut, Benestar Social i Educació, Policia Local, i altres professionals del municipi vinculats a la infància i l’adolescència.

Equipaments

Actualitat

Contacte

Regidoria d’Educació

Adreça:  C. Santa Clara, 16-22

La Fàbrica Rogelio Rojo – (Casal de Joves)

08783 Masquefa

Telèfon:  93 772 50 30

Correu electrònic: educacio@masquefa.net

  Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

  Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

  Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

  Destinataris: Ajuntament de Masquefa

  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: masquefa@diba.cat