S’allarga el termini d’exposició pública del cens provisional per a les eleccions agràries

Fins al 26 d’octubre estarà a exposició pública a les oficines de l’Ajuntament (C/ Major, 93) el cens provisional d’electors per a les eleccions agràries que tindran lloc en els mesos vinents. Durant aquest període els interessats poden presentar a l’Ajuntament les al·legacions sobre inclusió, exclusió o modificació de dades en el cens que considerin…

L’Ajuntament incorpora al web el tràmit de ‘Sol·licitud d’accés a la informació pública’

L’Ajuntament de Masquefa continua fent nous passos en la implementació de tràmits telemàtics a la pàgina web municipal (www.masquefa.cat). Així, la seu electrònica del web municipal (https://www.seu.cat/masquefa/index) ha incorporat ara el tràmit ‘Sol·licitud d’accés a la informació pública’, el qual dóna compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern,…