Recomanacions per a les revisions de gas butà i propà

L’Ajuntament recomana als vilatans i vilatanes que rebin al seu domicili la visita d’empreses que fan les revisions de les instal•lacions de gas butà i propà que demanin a l’instal•lador, a més de l’acreditació de l’empresa, el carnet d’instal•lador de gas expedit per la Generalitat de Catalunya. També podem comprovar la identitat de l’instal•lador telefonant…

Ajudes als comerços per renovar l’enllumenat

En el marc del Pla Renova’t, l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat concedeix ajudes als comerços perquè puguin renovar el seu enllumenat i substituir-lo per d’altres més eficients que permetin reduir el consum elèctric. El pla preveu subvencions per a substituir bombetes, fluorescents, làmpades i equips, per instal•lar sistemes de control d’encesa i de…