Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua per a cuidadors no professionals de persones amb dependència

La cura de persones amb dependència pot generar als cuidadors no professionals necessitats d’informació, acompanyament, suport psicològic i de relació amb altres persones que es troben en la mateixa situació. Per donar resposta a aquestes demandes, el departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Masquefa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la…