L’Ajuntament tanca el 2014 amb números positius

L’Ajuntament de Masquefa ha tancat el pressupost municipal del 2014 amb números positius i complint tots els paràmetres de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera. L’exercici del 2014 es va saldar amb un superàvit (capacitat de finançament), de 510.563,29 euros, un resultat pressupostari (diferència entre ingressos i despeses) positiu de 394.561,31 euros, i un romanent…

L’Ajuntament vol adquirir les finques de ‘Ca l’Adroguer’ per fer-hi un hotel d’entitats i altres equipaments culturals

Des de fa aproximadament tres anys, l’Ajuntament de Masquefa està treballant per adquirir les finques conegudes com ‘Ca l’Adroguer’. Aquestes finques, propietat d’un veí de Masquefa malauradament desaparegut, Jordi Bonastre i Martínez, estan ubicades al carrer Montserrat números 4 i 6, i al Passeig de la Via 4-8. Formen part de l’herència intestada del finat…

@AjMasquefa: el nou perfil de l’Ajuntament a Twitter

Des de fa uns dies l’Ajuntament de Masquefa ha activat un perfil institucional a Twitter (@AjMasquefa) com a nou canal de comunicació i contacte directe amb els vilatans. Mitjançant aquest compte es difonen notícies, activitats, informacions dels serveis municipals i comunicacions d’incidències, entre altres continguts d’interès, aprofitant la gran implantació i popularitat que Twitter té…